SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Cicha 12A   tel. 24 262-31-08   fax. 24 269-65-05

zakonczenie1min23 czerwca o godzinie 8.00 w sali gimnastycznej rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku. Dzieci otrzymały świadectwa, a najlepsi, z rąk Pani Dyrektor odebrali nagrody oraz dyplomy.

Ostatni piątek czerwca był nie tylko ostatnim dniem nauki. Tego waśnie dnia pożegnaliśmy dotychczasowego proboszcza naszej parafii – księdza Krzysztofa Jaroszewskiego, który po 17 latach pracy w Radziwiu przechodzi do parafii w Sońsku. Cała społeczność szkolna podziękowała księdzu proboszczowi za serce, dobrą radę, życzliwą obecność, wytrwałość, a przede wszystkim za głoszenie Słowa Bożego.

„Wierny przyjaciel jest potężną obroną – kto go znalazł, skarb znalazł”. Takim przyjacielem naszej szkoły od 17 lat jest ksiądz Krzysztof. Mamy nadzieję, że więzy przyjaźni nie zostaną zerwane, mimo dzielącej nas odległości.

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski