SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Cicha 12A   tel. 24 262-31-08   fax. 24 269-65-05

1945 r.

Powstanie pierwszej powojennej szkoły podstawowej na terenie Radziwia.

 

1959 r.

Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego, którego dokonał przewodniczący MRN Józef Chlebicki w obecności kuratora Klimaszewskiego.

 

1960 r.

Rozpoczęcie prac budowlanych.

 

23 czerwca 1962 r.

Uroczyste otwarcie szkoły w obecności najwyższych władz państwowych i żony zmarłego poety - patrona szkoły - Wandy Broniewskiej.

 

1962-1963 r.

Pierwszy rok szkolny w nowym budynku.

 

1965 r.

Do pracy w szkole powraca kierownik Sylwester Śliwiński.

 

1966/67 r.

Pojawienie się w SP nr 5 klas ósmych.

 

17 luty 1968 r.

W rocznicę śmierci patrona szkoły, uroczyste przekazanie szkole sztandaru.

 

1970-1981 r.

Lata pracy Stanisława Kleniewskiego, kierownika szkoły i zastępcy Marii Kuffel.

 

1980 r.

Wanda Chotomska z wizytą w naszej szkole.

 

1981 r.

Jerzy Bojanowski obejmuje funkcję dyrektora szkoły, a wicedyrektorem zostaje Urszula Melasa.

 

 

9.01-20.01 1982 r.

Przerwa w zajęciach szkolnych spowodowana klęską powodzi. Do 8.03   zajęcia odbywały się w Domu Technika w Płocku. W tym czasie wielu

uczniów przebywało poza miejscem zamieszkania.

 

20.07.1982r.

Wyjazd harcerzy na obóz do Czechosłowacji.

 

8-9 października 1982 r.

Obchody XX-lecia szkoły.

 

14 grudnia 1982 r.

Wizyta Węgrów udzielających pomocy uczniom szkoły w czasie powodzi.

 

25.11.1985r.

Zawarcie umowy patronackiej pomiędzy Dyrekcją SP 5, a Dyrekcją Płockiej Stoczni Rzecznej.

 

1987 r.

Uroczyste obchody 25-lecia szkoły. Z tej okazji przyznano szkole medal Za Zasługi dla Miasta Płocka i Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za opiekę nad miejscami walk i męczeństwa.

 

20.06.1992 r.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej państwu: J.i S. Śliwińskim - inicjatorom budowy szkoły i jej długoletnim dyrektorom.

 

06.11.1992r.

Opracowanie i zatwierdzenie Statutu SP 5.

 

1999 r.

Nowa sala gimnastyczna dla uczniów klas młodszych.

 

1999 r.

Przekształcenie placówki w ZSO nr 3, w którego skład wchodzą: szkoła podstawowa i gimnazjum.

 

2001 r.

Rozdział ZSO nr 3 na: SP 5 i Gimnazjum nr 3.

 

18.06. 2003r.

Pożegnanie uczniów Gimnazjum nr 3, którzy od września będą się uczyć w nowym budynku przy ul. Krakówka.

 

22 – 29.04.2003r.

Wyjazd na Zieloną Szkołę do Seneca na Słowacji.

 

2003 r.

Funkcję wicedyrektora szkoły obejmuje Elżbieta Tyszka.

 

1.10. 2004 r.

Szkoła otrzymuje certyfikat „Szkoły z klasą” .

 

26.11. 2004 r.

II edycja międzyszkolnego konkursu recytatorskiego poezji religijnej „Recytuj i raduj się”

 

7.04. 2004 r.

I Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku.

 

25.05. 2004 r.

Finał VIII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego

 

12.04. 2005 r.

I Międzyszkolny Konkurs: „Mnie ta ziemia od innych droższa” propagujący twórczość patrona szkoły Wł. Broniewskiego.

 

05.2005r.

II Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku.

 

18.06. 2005 r.

Mazowiecka Parafiada Dzieci i Młodzieży

im. Wielkiego Papieża

 

 

 

18.10. 2005 r.

Wieczór z Ojcem Świętym JP II , zorganizowany jako jeden z elementów obchodów XX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Płocku, obchodzony pod hasłem: „Janowi Pawłowi Wielkiemu w hołdzie”.

 

11.2005 r.

III edycja międzyszkolnego konkursu recytatorskiego poezji religijnej „Recytuj i raduj się”

 

27.04.2006 r.

II edycja Międzyszkolnego Konkursu: „Mnie ta ziemia od innych droższa” propagującego życie i twórczość patrona szkoły W. Broniewskiego

 

05. 2006r.

III Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku.

 

31.05.2006r.

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

 

01.09.2006r.

Dyrektorem SP nr 5 zostaje Pani Agata Mazur

 

11.2006 r.

IV edycja międzyszkolnego konkursu recytatorskiego poezji religijnej „Recytuj i raduj się”

 

01.2007r.

Uroczystość środowiskowa z okazji Dnia Babci I Dziadka.

 

16.10.2007r.

Uroczyste podsumowanie projektu „Nasza Szkoła ma już 45 lat”.

 

27.03.2007r.

III edycja Międzyszkolnego Konkursu: „Mnie ta ziemia od innych droższa” propagującego życie i twórczość patrona szkoły W. Broniewskiego

 

22.05. 2007r.

II edycja Międzyszkolnego Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej.

  

01.09.2010r.

Dyrektorem SP nr 5 zostaje Pani Elżbieta Tyszka. Wicedyrektorem – Pani Anna Michalska

 

01.09.2011r.

Szkoła przystępuje do programu Płockiej Akademii Piłki Nożnej

 

01.10. 2011r.

Rozpoczęcie realizacji projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość”.

 

11.2011r.

Do użytku zostaje oddany plac zabaw dla dzieci, powstały w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

 

06.01.2012r.

Udział w Orszaku Trzech Króli w Płocku

 

29.02.2012r.

Premiera spektaklu słowno-muzycznego „Więc sny? I znów jestem w Płocku”, będącego elementem płockich obchodów Roku Władysława Broniewskiego.

 

07.2012r.

Przy szkole rusza budowa kompleksu sportowego „Orlik”.

 

1.09.2012r.

W szkole rozpoczyna funkcjonowanie klasa „0”.

 

19.10.2012r.

Uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku.

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski